Birlikte neler başarabiliriz ?


unity

Geleceğe yönelik hiçbir yatırım planı, düşünce veya projeniz olmamasından daha kötü tek bir şey olabilir; inandığınız, gerçekleştirilmesi halinde size ciddi anlamda getirileri olacak proje ve fikirlerinizi hayata geçirebilecek maddi-manevi imkan ve kabiliyetten yoksun olmanız veya bunu nasıl gerçekleştireceğinizi bilememeniz.

İşte biz Kızılkaplan Şirketler Grubu olarak tam da bu noktadan hareketle hayallerin gerçeğe dönüşmesinde yirmi yılı aşkın iş deneyimimiz, farklı alanlara yaptığımız yatırımlarımızla elde ettiğimiz tecrübe ve birikimlerimiz, alanında yetkin ve kalifiye iş gücümüz, öz kaynaklarımızdan beslenen güçlü mali ve kurumsal yapımız ve gerek yerel gerekse de uluslararası bağlantılarımız ve işbirliklerimizle doğru yatırımların doğru adresi olma gayretindeyiz.

Bu bakış açısı ve global vizyonumuz doğrultusunda daimi olarak "karşılıklı iletişim ve birlikte paylaşım" düsturuyla hareket ediyoruz. Bizler paylaşarak büyümenin, omuz vererek güçlenmenin mümkün olduğuna inandık. Hatta bu yaklaşımın insanları, kurumları, yatırımları ve yapıları daha da güçlendirdiğini defalarca yaşayarak gördük. Bu nedenle biz "her şey bizimdir" felsefesinden ziyade "birlikte daha güçlüyüz" felsefesini kendimize rehber edindik.

Bu temel yaklaşım sayesinde kurulduğumuz günden bugüne hep daha iyiye yöneldik ve sürdürülebilir bir büyüme yakalayabildik.

  Sizin için, sizinle birlikte neler yapabilir ve neler başarabiliriz :

Dünyanın neresinde ve hangi sektörde olursa olsun;Maddi yetersizlikler nedeniyle yarım kalmış proje ve yatırımlarınızın tamamlanabilmesi için gerekli tüm kaynakları ve bağlantıları şirkete ortak olarak temin edebiliriz.

Yine mali sıkıntılar sebebiyle işlerini sağlıklı yürütemeyen, finans sorunları ve işletim giderleri ile boğuşan işletmelere yatırım yaparak taze kaynak girişi sağlayabilir; söz konusu işletmeyi tamamen satın alabilir ya da ortak olabiliriz.

Tek başınıza mali gücünüzün yeterli olmayacağı büyüklükteki yatırımlarınız için ihtiyaç duyulan maddi kaynakları temin etmek suretiyle ortak olabilir; ek finansman veya eş finansman sağlayabiliriz.

Bazı önemli ihaleler için ihalenin idari ve teknik şartnamesindeki maddi ve profesyonel yeterlilikleri yerine getirmekte sıkıntı çeken firmalar ile birlikte ortak girişimler kurabilir, Joint Venture veya konsorsiyumlar oluşturabiliriz.

Çeşitli ülkelerdeki özelleştirme programlarına, arazi / malzeme / bina / işletme tasfiyelerine katılabiliriz. Özellikle enerji, turizm, inşaat ve taahhüt, madencilik, sınai veya tarımsal üretim ve gayrimenkul geliştirme alanları başta olmak üzere pek çok farklı alanda ortak yatırım yapabilir; bina, arsa, fabrika, maden sahası, otel, baraj vb. tesisler satın alabiliriz.

Bu çerçevede tarafımıza ulaştıracağınız tüm iş ve yatırım teklifleriniz ile projeler uzmanlarımız ve danışmanlarımız tarafından incelenmekte; fizibilite raporları, pazar araştırmaları, gelir-gider tabloları, iş planları vb. çalışmaları tamamlanmış olan fırsatlara öncelik verilmektedir. Proje ve yatırım teklifleri tarafımızca değerlendirilirken kendisini daha kısa sürede ödeyebileceği görülen, riski az, sürekli ve büyümeye açık, yenilikçi, rantabl ve karlı olan projeler öncelikle ele alınacaktır

Unutulmamalıdır ki artık büyük bir satranç tahtasını andıran günümüz ekonomi arenasında yalnızca sonraki adımları doğru okuyarak doğru zamanda ve yerinde yapılan hamleler oyunu kazandırmaktadır. Ve yine hatırlanmalıdır ki; her zaman Şahların Vezirlerin yanında piyonlara; piyonların arkasında da Şah ve Vezirlere ihtiyaç vardır. Önemli olan birlikte olmak; birlikte planlamak; hedefe birlikte ulaşmak ve birlikte kazanmaktır.